Fortæl os hvis du skrifter adresse m.v.

Fortæl os hvis du skrifter adresse m.v.

0,00 kr.
Pris: 0,00 kr.

Vi vil så gerne orienteres om adresseændring, ny mail eller nyt telefonnummer. Det er vigtigt, så vi altid kan få kontakt til jer ved behov samt at vi sender kontingentopkrævningen det rette sted hen. Du skal give os besked denne vej, det letter vores administrative arbejder.

På forhånd tak.

Skriv vejnavn, husnummer, etage og by
Nummer på den mobil I medbringer
Skriv navnet på barnets skole