Formål og værdier i spejderarbejdet

Formål og værdier i spejderarbejdet

 

Værdier i spejderarbejdet
Det Danske Spejderkorps, som III. Kolding Gruppe er en del af, bygger på den internationale spejderbevægelses principper. I det følgende kan du læse mere om spejderidéen, vores grundlag, formål, værdier, metode og principper.

Spejderidéen
Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som tilsammen udgør det fundament hvorpå vi baserer arbejdet.

Der er tale om 3 elementer, som er:

 • Spejderprincipperne, (de 3 internationale principper, beskrevet af verdensspejderorganisationerne)
 • Spejderloven (7 punkter) og
 • Spejdermetoden (8 elementer)


Det Danske Spejderkorps’ grundlag
Det Danske Spejderkorps er en frivillig, ikkepartipolitisk opdragende bevægelse af børn og unge vejledt af voksne. Korpset er åbent for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro. Korpset arbejder i overensstemmelse med et formål, nogle principper og en metode. Disse er beskrevet herunder.

Det Danske Spejderkorps’ formål
Korpsets formål fremgår af korpsets grundlov:
§3. Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.
§4. Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.

I vores arbejde bestræber vi os på at udvikle de grundlæggende sider af mennesket. Vi arbejder derfor med de fysiske, intellektuelle, sociale, åndelige, følelsesmæssige og kreative sider af mennesket. Vi ser disse sider som en helhed.

Spejderprincipperne og Spejderloven
Som nævnt i indledningen er ét af elementerne i spejderidéen de 3 internationale spejderprincipper. De blev oprindelig formuleret af stifteren af spejderbevægelsen, Baden Powell, og er i dag formuleret af de to verdensspejderorganisationer WAGGSS og WOSM.

Disse 3 principper genfindes i det andet element: spejderloven. Til spejderloven hører spejderløftet: ”Jeg lover at holde spejderloven”, og derudover korpsets motto: ”Vær Beredt”

Forkyndelse og det kristne budskab?
Spørgsmålet om den enkelte spejders tro er et spørgsmål til personlig afgørelse. Det Danske Spejderkorps overlader det til kirker og trossamfund at forkynde. Der er i Det Danske Spejderkorps plads til alle trosretninger. Det Danske Spejderkorps er det eneste spejderkorps, hvor forkyndelse ikke er en del af formålet.

Spejdermetoden
Spejdermetoden er en samlet pædagogik som beskriver
- de aktiviteter, som spejderne arbejder med,
- den arbejdsform, som spejderne bruger,
- den måde, spejderarbejdet bliver ledet på.

Spejdermetoden er opbygget så den dels fører frem til vores formål, og dels er i overensstemmelse med vores principper.
Spejdermetoden baserer sig bl.a. på korpsets grundloven §5 (arbejdsgrundlaget), som lyder:
- §5.1. DDS søger at skabe et spændende og udviklende miljø for børn og unge.
- §5.2. Gennem gruppevirksomhed søger korpset at fremme samarbejdsevne og arbejdsglæde. Ved at give spejderne lejlighed til at dyrke friluftsliv ønsker vi at give dem kendskab til naturen og lyst til at værne den. Gennem teoretisk og praktisk arbejdsstof søger man at opøve færdigheder, som både spejderne og deres medmennesker kan have glæde af.
- §5.3. Korpset søger endvidere at give spejderne samfundsforståelse og viden om Danmark. Gennem korpsets tilknytning til den internationale spejderbevægelse gives der spejderne mulighed for kontakt med andre landes ungdom, natur og kultur.

Vi har formuleret spejdermetoden således: Spejdermetoden er et sammenhængende og fremadskridende program, der giver den enkelte spejder mulighed for personlig udvikling i overensstemmelse med DDS’ formål og principper. Spejdermetoden består af otte elementer:

 • Oplevelser
 • Learning by doing
 • Patruljeliv
 • Friluftsliv
 • Værdier
 • Medbestemmelse og ansvarlighed
 • Aktiviteter og færdigheder
 • Samfundsliv.


Den helhed og sammenhæng, som disse elementer er et udtryk for, er et særkende for DDS - og ingen af elementerne kan derfor udelades i det daglige spejderarbejde. Spejdermetoden benyttes i alle spejdersammenhænge for børn, unge og voksne.

De blå værdier
KAFSU er huskeordet der kommer af forbogstaverne af værdiordene for De Centrale Værdier i spejderarbejdet. Blå værdier er et værktøj til at huske og forklare det der er godt ved at være spejder. Blå værdier er:

 • Kammeratskab
 • Tage Ansvar
 • Friluftsliv
 • Sjovt og
 • Udfordrende


Spejderloven
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for

 • at finde sin egen tro og have respekt for andres
 • at værne om naturen
 • at være en god kammerat
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre
 • at være til at stole på
 • at høre andres meninger og danne sine egne
 • at tage medansvar i familie og samfund